Diagrama de classes a Visual Studio 2019 | Introducció al dissenyador de classes

Bloc

Diagrama de classes a Visual Studio 2019 | Introducció al dissenyador de classes
Dissenyeu, visualitzeu i refactoritzeu classes i altres tipus al vostre codi amb Class Designer a Visual Studio. Utilitzeu diagrames de classes per crear i editar classes al vostre projecte C #, Visual Basic o C ++. També podeu utilitzar diagrames de classes per entendre millor l’estructura del vostre projecte o reorganitzar el vostre codi.
Els diagrames de classes mostren els detalls dels tipus, per exemple, els seus membres constitutius i les relacions entre ells. La visualització d’aquestes entitats és una visió dinàmica del codi. Això vol dir que podeu editar tipus al dissenyador i després veure les vostres modificacions reflectides al codi font de l'entitat. De la mateixa manera, el diagrama de classes es manté sincronitzat amb els canvis que feu als fitxers de codi.

#plusplus

www.youtube.com

Diagrama de classes a Visual Studio 2019 | Introducció al dissenyador de classes

Diagrama de classes a Visual Studio 2019 | Introducció al dissenyador de classes Dissenyar, visualitzar i refactoritzar classes i altres tipus al vostre codi amb Class Designer a Visual Studio. Utilitzeu diagrames de classes per crear i editar classes al vostre projecte C #, Visual Basic o C ++.