GitLab CI / CD Pipeline | Tutorial GitLab CI / CD | Tutorial de Gitlab

Bloc

Aquesta canonada Edureka GitLab CI-CD us portarà a través de conceptes d’integració contínua, lliurament i desplegament continu a través d’una eina de CD-CD molt popular GitLab.
A continuació es detallen els temes tractats al tutorial:

  • Introducció a CI-CD
  • Pipeline CI-CD
  • GitLab CI-CD
  • Construint una canonada CI-CD mitjançant GitLab
  • Conclusió

#gitlab #developer

www.youtube.com

GitLab CI / CD Pipeline | Tutorial GitLab CI / CD | Tutorial de Gitlab

GitLab CI-CD Pipeline us portarà a través de conceptes d’integració contínua, lliurament i desplegament continu a través d’una eina molt popular de CI-CD: GitLab. Aprendràs: Introducció a CI-CD; Pipeline CI-CD; GitLab CI-CD; Construint una canonada CI-CD mitjançant GitLab