Com connectar Kafka a un backend de ReactJs i Scala

Bloc

En aquest tutorial, integrarem Kafka a l'aplicació mitjançant FS2 KafkaKafka és una plataforma de streaming que s'utilitza per distribuir per publicar i subscriure's a una gran quantitat de registres. És un sistema que replica les particions de registre de manera tòpica a diversos servidors i s'utilitza per a un emmagatzematge tolerant a errors. El disseny de Kafka és permetre l'enregistrament del processament de les aplicacions tal com funcionen i funcionen. Apache Kafka utilitza IO de manera eficient i eficaç comprimint i agrupant els registres. A més, també desacobla els fluxos de dades. Kafka s'utilitza per a la transmissió de dades en llacs de dades, transmissió en temps real, aplicacions i sistemes d'anàlisi.


⏱ MARQUES DE TEMPS
00:00 - Què és Kafka?
04:16 - Creació d'un productor Kafka
14:50 - Creació de Kafka Config
18:38 - Passant Kafka a la ruta de l'aplicació
20:45 - Ruta d'aplicació
21:50 - Creació de la composició docker
23:58 - Creant el consumidor KafkaCodi font: https://github.com/SarpongAbasimi/Insegna/tree/kafkaSubscriu-te: https://www.youtube.com/channel/UCIvL4BDxk3MrKjTF1avFmQQ/featured


js matriu a json

www.youtube.com

Com connectar Kafka a un backend de ReactJs i Scala

En aquest tutorial, integrarem Kafka a l'aplicació mitjançant FS2 Kafka. Kafka és una plataforma de streaming que s'utilitza per distribuir, publicar i subscriure's