Com canviar el nom d’un fitxer i directori mitjançant Python

Bloc

Com canviar el nom d’un fitxer i directori mitjançant Python

A Python, el mètode rename () s’utilitza per canviar el nom d’un fitxer o directori. Calen dos arguments. Comproveu la sintaxi.Sintaxi

Aquesta és la sintaxi del mètode os.rename ()


os.rename(src, dst)

Paràmetres

src: La font és el nom del fitxer o directori. Ja hauria d’existir.etc: Destinació és el nom nou del fitxer o directori que voleu canviar.Exemple:


import os os.rename('guru99.txt','career.guru99.txt')

Vegem l’exemple amb detall

Podeu canviar el nom del fitxer original; hem canviat el nom del fitxer de Guru99.txt a Career.guru99.txt.

Mòdul del sistema operatiu Python, comandaments de scripts de Shell

  • Per canviar el nom del fitxer guru99.txt, utilitzarem la funció de canvi de nom al mòdul del sistema operatiu
  • Així, quan s’executa el codi, podeu observar que es crea un nou fitxer carrera.guru99.txt a la part dreta del tauler, que hem canviat de nom pel nostre fitxer original.

Aquí teniu el codi complet

import os import shutil from os import path def main(): # make a duplicate of an existing file if path.exists('guru99.txt'): # get the path to the file in the current directory src = path.realpath('guru99.txt'); # rename the original file os.rename('guru99.txt','career.guru99.txt') if __name__ == '__main__': main()

#python # desenvolupament web