El motor de regles | Patrons de disseny C # 1

Bloc

Els patrons de disseny són com eines individuals que podeu afegir al vostre conjunt d’eines com a desenvolupador de programari. En aquest curs, Patrons de disseny C #: patró de regles, aprendreu a construir i utilitzar un motor de regles senzill. En primer lloc, explorareu exemples de problemes i olors de codi que poden beneficiar-se de l'aplicació de regles. A continuació, descobrireu com construir un motor de regles senzill. Finalment, aprendreu a aplicar el motor al codi d’aplicació real i a ampliar l’aplicació amb noves funcions. Quan hàgiu acabat aquest curs, tindreu les habilitats i els coneixements del patró del motor de regles necessari per aplicar-lo a les vostres pròpies aplicacions.ubuntu 20.04 canvia el nom d'amfitrió

Fitxers del projecte:


https://drive.google.com/file/d/1Us8H-IEZB6iNAJrtVyLXsWRyCC9ll5uq/view?usp=sharingJavascript de validació del número de telèfon

# c # #el motor de regleswww.youtube.com

El motor de regles | Patrons de disseny C # 1

En aquest curs, Patrons de disseny C #: patró de regles, aprendreu a construir i utilitzar un motor de regles senzill.