Utilitzeu Ant Design Vue com un professional

Bloc

Utilitzeu Ant Design Vue com un professional

Ant Design Pro Vue

Una solució d’interfície d’usuari pròpia per a aplicacions empresarials com a caldera Vue. basat en Disseny de formigues de Vuefitxa de botí precap

Visió generalEnv i dependències

Nota: Filats es recomana la gestió de paquets, la mateixa versió carregada amb el lloc de demostració d'aquest projecte (yarn.lock). però també podeu utilitzar npm

Configuració del projecte

  • Reposició de clons
git clone https://github.com/sendya/ant-design-pro-vue.git cd ant-design-pro-vue
  • Instal·leu dependències
yarn install
  • Compila i recarrega en calent per al desenvolupament
yarn run serve
  • Compila i redueix la producció
yarn run build
  • Fila i arregla fitxers
yarn run lint

Altres

Detalls de la descàrrega:

Autor: vueComponent

Demostració en directe: https://pro.loacg.com/

GitHub: https://github.com/vueComponent/ant-design-vue-pro

#vuejs #javascript # vue-js