Vue js Axios Tutorial

Bloc

Vue js Axios Tutorial és el tema principal d’avui. Axios és una excel·lent biblioteca de clients http. Utilitza promeses per defecte i s'executa tant al client com al servidor. Axios és una impressionant biblioteca de clients HTTP que us permet emetre de manera asíncrona sol·licituds HTTP per interactuar amb els punts finals REST. Consumeix API REST i fes sol·licituds HTTP Axios i Vue.js .Vue js Axios Tutorial

Utilitzarem Axios per enviar una sol·licitud HTTP a Node.js servidor i busqueu les dades de la base de dades i mostreu-les al costat del client. Farem una sol·licitud GET i POST al Node.js servidor. Al dorsal, l’utilitzarem Marc web Express . D’acord, per tant, primer hem d’instal·lar-lo Vue.js mitjançant CLI. Si no esteu familiaritzat amb Vue cli, comproveu-ho Vue cli Tutorial.


#axios and vue.js #axios #vue cli # node.js #vue jsappdividend.com

Vue js Axios Tutorial

Tutorial Vue js Axios. Veurem la sol·licitud de publicació de Vue axios, les capçaleres de Vue js i la sol·licitud de Vue js. Utilitzarem Node.js com a plataforma de backend.